AIS

  • AIS, eller Automatisk identifikasjonssystem, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Systemet begynner etter hvert å bli vanlig i nye skip.
  • Dagens regler krever at alle skip over 300 bruttoregistertonn har AIS implementert.
  • Systemet sender trafikkinformasjonen over frekvenser i VHF-båndet, og rekkevidden opplyses til mer enn førti nautiske mil, skriver wikipedia.