I siste kommunestyremøte utfordret Vestvågøy Høyre Ordføreren om Vestvågøys muligheter i framtiden til større gjennomslag i store og viktige utviklingssaker. Etter Høyres syn kreves langt større tverrpolitisk samarbeid og «trykk» enn det vi eksempelvis har vært vitne til i sak om ny E10 og flyplass i Lofoten.

I 2017 samarbeidet kommunen og næringsforeningen om å rekruttere en dedikert ressurs for å være pådriver i dette arbeidet, men lyktes ikke med dette. Det oppfattet vi som en erkjennelse av at vi trengte et mere «systematisk og målrettet arbeid».

Siden da har det vært temmelig stilt fra Ordfører og posisjon, til tross for en rekke henvendelser fra Høyre lokalt om flere initiativ. Det har eksempelvis ikke vært en sak i kommunestyret om dette viktige samferdselsprosjektet siden 2019.

Ordfører kom bokstavelig talt på banen i tolvte time ved innspurten av NTP-prosessen, men i motsetning til Ordføreren selv, ser vi ikke at det er lagt ned et tungt engasjement over en halvannen Ordfører-periode for dette viktige samferdsels-prosjektet. Hadde det ikke vært for en rekke tiltak fra lokalpartiet i Høyre siste halvår, er vi redd vi heller ikke hadde fått med en merknad om videre planlegging. Det vet også Ordfører. Imidlertid skal Ordfører ha ros for å ha bidratt til enighet på tvers av kommunegrensene i Lofoten.


Spørsmålet vi allikevel må stille oss er; Hva kunne vi ha oppnådd om denne saken hadde hatt like stor prioritet siste 5 år som vi eksempelvis nå ser prosjektet «De grønne øyene» har? Da hadde det kanskje ikke bare vært en merknad i NTP om videre planlegging, men faktiske bevilgninger for igangsettelse av prosjektene.

Tilbakemeldingen fra «Stortingsbenken» er at om Lofoten skal lykkes inn mot kommende rulleringer av NTP kreves et helt annet trykk enn det man har sett de siste årene av initiativ fra Lofoten. Nå må arbeidet fortsette overfor relevante myndigheter som Avinor og Statens veivesen, samt andre relevante aktører.

Denne saken illustrer vårt hovedpoeng med interpellasjonen i forrige uke, nemlig at kommunen via politisk og administrativ ledelse i langt større grad må være en pådriver for utvikling generelt, og for å realisere større utviklingsprosjekt spesielt, enten det er E10 og flyplass, byutvikling eller på andre områder. Da kreves også tverrpolitisk samarbeid, noe vi dessverre har sett lite av de siste årene. Vi kan bare begynne med å se til Bodø og prosjektet «Ny by – ny flyplass», og til Helgelandsregionen som har etablert eget utviklingsselskap med egen prosjektleder for realisering av ny flyplass for regionen. Se og lær!

Ordfører er tilsynelatende fornøyd med utviklingen, og presenterte sin «skryteliste» i kommunestyremøte, men når vi har fått oppsummert punktene, er vi ikke nevneverdig imponert. Riktignok skjer det mye positivt i Vestvågøy samfunnet, men det er så mye mer vi kan få til om vi får til et mere systematisk og målrettet arbeid.Det positive nå er at Ordfører følger opp vår anmodning om å sette opp et kommunestyremøte med UTVIKLING som eneste tema. Da får vi tid til å belyse dette viktige temaet i en langt større bredde enn via en kort interpellasjon og kronikk.