Widerøes nye praktfly ble tatt ut av bodørute – her er årsaken