(Fremover)

Fredag vil den militære trafikken på E6 i Troms tilta når øvelsen Arctic Bolt starter. Øvelsen, som er høstens største på land, er i regi av Hæren og Brigade Nord. Den vil vare fra fredag til 29. november, skriver Nordlys.

Forrige uke var det også høy militær aktivitet. Da i luftrommet over Nord-Norge. Norske og allierte luftstyrker trente sammen, kombinert med både marine fartøy og norske og allierte spesialstyrker. Under øvelsen testet blant annet USA et nytt supervåpen.

Mannskaper fra HV16

Under landøvelsen som starter fredag, vil Artilleribataljonen skyte skarpt i skytefeltet på Setermoen skytefelt.

I en pressemelding opplyser Hæren at trafikken i forbindelse med øvelsen i hovedsak vil merkes på strekningene Setermoen–Bardufoss–Heia–Skjold–Nordkjosbotn. Lørdag ankommer også et større skip Sørreisa, lastet med kjøretøy og utstyr fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke på Rena.

Mannskaper fra HV16s innsatsstyrke Clymore skal også delta under Arctic Bolt.

Stor marineøvelse

Men det blir mer våpen og ammunisjon; Denne uken starter også Sjøforsvarets årlige storøvelse Flotex. Flåtestyrken som skal trene består av både norske og allierte skip.

– De reiser nordover fra Bergen denne helgen, og skal ligge i Bodø neste helg. Deretter skal flåtestyrken ut og øve i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret kommandørkaptein Torill Herland til Fremover.

Herland utelukker ikke at det også blir aktivitet i forbindelse med Flotex 22 i Ofoten og ved Narvik havn.

På spørsmål om øvelsen blir påvirket av situasjonen i Ukraina og det mildt sagt anstrengte forholdet til Russland, svarer Herland at flåtestyrken skal innom Mongstad – i tillegg til flere landanlegg.

– Øvelsen avsluttes 9. desember, men uken etter blir det aktivitet fra styrken som deltar i øvelsen, ved flere norske installasjoner.

Fant tysk torpedo

Under fjorårets marineøvelsen Flotex 21, ble det funnet en skarp torpedo fra Andre verdenskrig like utenfor Framnes.

Torpedoen ble funnet da minejaktfartøyet KNM Hinnøy skulle rydde en seilingsrute under øvelsen.

Saken fortsetter under bildet

I forkant av slike operasjoner legges det ut øvingsobjekter som Marinens minerydderne skal finne, identifisere og eventuelt uskadeliggjøre. Men på havbunnen utenfor Framnes fant de noe helt annet enn et øvingsobjek.

Store konsekvenser

På Forsvarets egne nettsider fortalte fartøysjef kapteinløytnant Alf Johnsen på minejaktfartøyet KNM Hinnøy:

– Vi var midt i øvelsen da undervannsfarkosten HUGIN oppdaget noe vi raskt skjønte ikke var et øvingsobjekt. Vi var ikke i tvil; vi hadde funnet en torpedo fra Andre verdenskrig.

– Det er like mye kraft i torpedoen i dag som det var i 1940. Med tanke på at den ble funnet i et ankringsområde kan i verste fall et av de mange skipene som seiler inn til Narvik droppe ankeret sitt rett på torpedoen. Det vil få store konsekvenser, sier Johnsen.

Havnevesenet og politiet ble varslet, og det ble opprettet et ferdselsforbudt i området rundt torpedoen.

Saken fortsetter under bildet

Det er eksplosivryddere fra Minedykkerkommandoen i Sjøforsvaret som har som oppgave å uskadeliggjøre eksplosiver slik som torpedoen fra Andre verdenskrig.