Flere hundre vil bli etterforsker i Vest-Lofoten

194 kvinner og 167 menn kjemper om to stillinger som etterforskere ved Vest-Lofoten lensmannskontor.