Flakstads lokalpolitikere: – Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!

Formannskapet i Flakstad slutter seg til oppropet for å hjelpe barn ut av den greske leiren.