Flakstad kommune i økonomisk uføre: – Vi må godta lavere kvalitet på tjenestene som skal ytes

Tirsdag 3. desember må lokalpolitikerne i Flakstad vedta budsjett og økonomisk handlingsplan.