Kommunen og beitelaget vil diskutere nytt utmarksgjerde med grunneiere på Ramberg