Flakstad skal investere 95 millioner kroner i år

Lokalpolitikerne gjennomgikk og reviderte investeringsbudsjettet.