Flakstad-politikerne sier nei til fotografens 22 hytter

Hyttefeltet ble veid og funnet for tungt inngripende i landskapet.