(Avisa Nordland)

Ifølge en pressemelding fra TUI er initiativet om å fjerne rødt kjøtt fra menyene en del av flere tiltak som iverksettes for å redusere utslipp forbundet med selskapets flyvirksomhet. Andre tiltak er blant annet lettere materialer om bord, samt å klimakompensere for drivstofforbruk.

Et ønske fra kundene

Sustainability Manager i TUI, Anne Kiefer, forteller at flere av kundene deres har blitt spurt om deres holdninger til bærekraft på reise. Svært mange ga uttrykk for at de ønsker å ta et bevisst valg om å spise mindre rødt kjøtt

– Vi satser derfor på å gjøre andre deler av menyen, som fisk, fugl og vegetarretter enda bedre samtidig som vi fjerner muligheten til å bestille rødt kjøtt, sier Kiefer i pressemeldingen.

Med rødt kjøtt menes storfekjøtt, svin og lammekjøtt. I henhold til internasjonale studier står storfekjøtt for åtte ganger så høyt utslipp per kg som kylling, skriver TUI.

– Å fase ut rødt kjøtt fra menyen er bare ett av flere initiativ for å sørge for mindre miljøbelastende måltider om bord. Gjennom forhåndsbestilte måltider minsker man også matsvinnet i og med at vi kun laster mat som vi vet at skal spises. Mindre mat om bord fører også til lavere totalvekt på flyet og lavere drivstofforbruk, forteller Kiefer.

Andre prosjekter 

TUI samarbeider blant annet med selskapet Foodcase som er tilknyttet Universitetet i Wageningen om å utvikle smartere og bedre flymat.

– Blant annet er ambisjonen å bli først i verden med å servere kaffe i en spiselig kaffekopp, noe som nå skal testes, forteller Kiefer.