Vestvågøy Eldreråd har behandlet saken om prispåslag for billetter som kjøpes kontant på bussen.

Eldrerådet finner dette billettpåslaget svært urimelig!

Det er mange eldre som bor ute i distriktene og er avhengige av offentlig transport for å komme seg til lege eller utføre andre viktige ærend. De er også avhengige av transport for å delta i sosiale aktiviteter.

Mange minstepensjonister har ikke økonomi til å anskaffe seg digitale hjelpemidler som for eksempel smarttelefon. Dessuten kan de ikke bruke dette mediet, og føler seg derfor diskriminert.

Les også

Leder: «Framtidsrettet» betyr noe annet enn å være ivrigst med telefon-appene

Etter vår oppfatning bør samfunnet legge forholdene til rette for et aldersvennlig samfunn. Intensjonene i stortingsmelding nummer 15: «Leve hele livet» er å skape fellesskap og ikke utenforskap for eldre og svaksynte. Denne vi kan bli en realitet!

Vi henstiller til fylkets eldreråd og Nordland fylkeskommune om å ta saken snarest opp til politiske behandling, og fatte beslutning om å fjerne dette påslaget, og ikke lage særordninger som rammer mange eldre mennesker som ikke er kommet inn i den digitale tidsalder.

FJERN PÅSLAGSAVGIFTEN!

vennlig hilsen

Vestvågøy eldreråd

Pensjonistforbundet Vestvågøy støtter denne henvendelsen.