Kanskje blir vi for lette i ræva noen ganger, sa Knut Nikolaisen, som brenner for lokalsamfunnet sitt ute i "distriktet", men vi gir oss ikke!

Som leder i strategigruppa for gang og sykkelvei, Fridheim - Liland, var det innkalt til folkemøte i kommunestyresalen med Statens vegvesen og politikere i Vestvågøy. Der ba han på nytt om støtte fra politisk hold i kommunen, for i manesjen så langt, har de fleste "poplitikere" glimret med sitt fravær.

De ble alle tilskrevet og forespurt om å "være med på laget" men de fleste forble tause. Eva-Karin Busch som, i flg. avisreportasjen fra møtet, nå betegnet det hele som en skamplett for Statens Vegvesen, svarte dog på forespørselen, men den gangen ved å holde opp plakaten "vi må vente på veipakke Lofoten".

Jeg vil være så freidig å si at det ikke bare er Statens Vegvesen som dette er en skamplett for. Tross alt stilte en representant derfra opp på folkemøtet i fjor, og nå igjen, men ikke etter forespørsel fra kommunalt hold. Den forrige ordføreren ble spurt hvordan saken sto i kommunen og i avisene kunne han forsikre om at saken ble "holdt varm" mot Statens Vegvesen.


Ja, den var kanskje såvidt over frysepunktet, men varm vil ikke jeg kalle det. Nåværende ordfører, Anne Sand, har bedt Statens Vegvesen om en redegjørelse angående uttalelsen kommunen har gjort i saken, en uttalelse kommunen gjorde etter påtrykk fra strategigruppa,"men de svarer ikke" sier hun?

Einar Solvang har tatt opp saken med egen organisasjon og fått svaret om at midlene til slike prosjekter styres av vegvesenet og kan ikke påvirkes politisk? Det vektla også Jonny Finstad som visst nok fikk applaus for uttalelsen han kom med om at grendelag, politikere og administrasjon i kommunen må gi et samlet påtrykk. Samlet påtrykk fremhevet også kommunedirektøren i møtet og påpekte at det handlet om å få ned terskler. For meg ser det ut som om tersklene må være meget lave, men jeg vil påpeke at hovedsaken ofte ikke er å senke terskler, men ha viljen til å forsere dem. Fjell kan også overstiges.

Så i samme møtet helte representanten fra Statens Vegvesens vann over den lille gnisten han ifjor tente i folkemøtet på Bøstad. Der fortalte han at midlene til prosjektering og detaljplanlegging som var avsatt da, nå var ramlet mellom stolene igjen.

Vi får håpe at det siste møtet kan resultere i at noen flere i de kommunale organer løfter på mer en øyenbrynene når gang og sykkelvei mellom Fridheim og Liland er tema. Kanskje ser de som jeg sa for mange år siden at veipakke Fata Morgana bare var et overskyggende og uoppnåelig lokkemiddel fra Statens Vegvesen. Det er jo allerede falmet og halvt glemt etter bare 8 år, så hva da om 28 år.

Jeg har nevnt før at det er over 40 år siden det var planlagt ny vei fra toppen av Sjurbakken og til Straumbrua på Limstrand. Fremdeles ligger de der, hårnåls-svingen på Vonheim, alle de andre svingene, den smale veien og flaskehalsbrua ved Alstad? De som enda kjører bil om 28 år kan kanskje glede seg for enkelte utbedringer og en asfalt uten humper og sår - ja merk deg, jeg sa kanskje.

Men Knut og dere andre i strategigruppa, dere er ikke for lette i ræva. Muligens har dere, "ved møysommelig bruk av tennstål", tent en gnist hist og pist. Gnist som kan resultere i at enkelte som er for tunge bak, løfter på mer enn øyenbrynene. Tross alt så strekker Vestvågøy kommune seg mye lengre enn Storgata. Alle som arbeider for utvikling og ikke nedbygging i distriktet må komme på banen, og da helst ikke bare for å sanke stemmer i det politiske landskap. Se da kan det bli litt mer en lukten av en fjert i møkkakjelleren.