Fiskeværsmuseet beholder støtten: - Fire heltidsstillinger som gir skatteinntekter til kommunen

Politikerne leter med lys og lykte etter måter å berge budsjettet på.