Fiskerifagskolen har fått takst: – Vil vurdere om vi skal selge alt under ett, eller dele det opp