Fiskarlaget skeptisk til turistfiske: – Muligheten turistene har til å ta med seg fisk ut av landet må opphøre straks

Ørjan Sandnes, leder i Vestvågøy fiskarlag.

Ørjan Sandnes, leder i Vestvågøy fiskarlag.

Av

Årsmøtet i Vestvågøy Fiskarlag er skeptisk til utviklingen i turistfisket og hvilket omfang dette skal få framover

DEL

Det er kommet rapporteringsordninger som sikkert har en positiv virkning for å få en bedre oversikt over hva som foregår under turistfisket.

Årsmøtet er av den oppfatning at det er fritt fram for å starte en turistfiske-bedrift, uten noen begrensninger. Og når en ser hvor mange båter enkelte bedrifter har til utleie, så er det rene industrien med tilrettelagt filetanlegg og innfrysing.

Etter at rapporteringsordningen startet er det registrert nærmere 400.000 fisk på kroken, bare i Nordland. Det slippes ut mellom 30-40% av fisken, det var ca. 37 % torsk (tall fra 2017).

Årsmøtet er svært skeptisk til alt utslippet av fisk, særlig med tanke på begrenset overlevelsesevne. Når vi ser på hvordan yrkesfiskerne detaljreguleres og bøtelegges for den minste overtredelse av forskriftene, kan ikke årsmøtet forstå hvordan turistfisket kan fortsette på en slik måte. Alle har fokusert på viktigheten av å verne om lokale bestander på fjorder og nær kysten, det er jo nettopp den fisken som blir beskattet.

Årsmøtet i Vestvågøy Fiskarlag mener det må settes i verk tiltak for å få regulert dette turistfisket framover, i forhold til hvor stort det kan bli, hvilke områder som er egnet, hvor stort hvert anlegg kan være for at ikke presset på et område skal bli for stort.

All virksomhet burde registreres til den kommunen som anlegget ligger i, slik at skatter og avgifter tilfaller kommunen.

Årsmøtet mener at muligheten turistene i dag har med at man kan ta med seg fisk ut av landet må opphøre straks. Vi synes det er helt greit at turister kan komme til landet og ta del i den opplevelsen det er å fiske, og at de kan fiske så mye de spiser under oppholdet.

Årsmøtet mener med dette at vi fremdeles opprettholder eksistensen til turistnæringen som er etablert langs kysten. Det må være opplevelsen av fiske som står i fokus, ikke muligheten for å kunne ta med seg fisk hjem som er avgjørende.

Artikkeltags