Gå til sidens hovedinnhold

Tar opp brukskonflikter

Artikkelen er over 4 år gammel

I et brev til myndighetene ber Norges Fiskarlag om at det etableres særskilte reguleringstiltak og havdeling under Lofotfisket for kommende sesonger.

Brevet er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.

Det er Fiskeridirektoratets pressemelding om at havressursloven fastslår at snurrevad ikke må settes nærmere enn éi nautisk mil fra faststående redskaper når det ikke er fastsatt oppsyn, de reagerer på. Og at denne bestemmelsen vil bli fulgt opp gjennom håndhevelse fra Kystvaktens side.

Norges Fiskarlag viser til at denne bestemmelsen aldri har vært praktisert i Lofoten hvor lokale reguleringer og sedvane har vært grunnlaget for utøvelsen av fisket.

Fiskarlaget anser situasjonen for snurrevadflåten å bli svært vanskelig dersom denne bestemmelsen skal følges etter sin ordlyd, særlig i Lofoten-området med små fangstområder og stor konkurranse om arealtilgang. De krever derfor at bestemmelsen ikke må praktiseres i Lofoten under vinterfisket.

Kommentarer til denne saken