Har lagt høyeste bud på 18 millioner kroner på Moskenes fiskeindustri

Kystreder Kristian Benonisen fra Sørvågen har høyeste bud på gamle Moskenes fiskeindustri.