Vil bygge hjeller nedenfor kirkegården

- Områdene avsatt til hjellbruk er fylt opp av hjeller.