Renseanlegg for blodvann og krav til dokumentasjon: Miljøvernavdelinga svarer fiskekjøper Helge Haug

– Vi prøver å veilede i hvordan dette skal gjøres når vi er ute på tilsyn.

Artikkeltags