Fiskekjøper Jacob Philip Arctander kjenner seg ikke igjen i Dagbladets framstilling: Arbeidstilsynet svarer om Lofoten Fish Export på Ballstad

Arbeidstilsynet gjør rede for hvilke pålegg organet har gitt til fiskeribedriften på Ballstad.