Kai Freddy er Myre fiskemottaks utsendte til Moskenes: - Vi starter på nytt med blanke ark

Kai Freddy Evensen har ordnet innkvartering til 30-40 seongarbeidere på fiskemottaket i Moskenesvågen.