Innenfor denne døra foregår politiavhør av barn fra Finnmark

Det første året Statens barnehus i Kirkenes var i drift ble det registrert 54 tilrettelagte avhør. Antallet er stigende.