Den fikk han under fylkestinget mandag.

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland deler hvert år ut en pris til en bedrift, lokal forening, videregående skole, person eller andre som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

I statuttene står det blant annet at det skal legges vekt på opplæringens mål og innhold, og samarbeidet mellom bedrift, skole og andre utdanningsinstitusjoner.

Finn Henrik Pettersen har jobbet over 20 år i fagopplæringen. Han har vært leder for opplæringskontoret i Lofoten, og er nå leder for Nord-Salten opplæringskontor i Hamarøy.

– Dette er veldig stort for meg. Det er en stor tillitserklæring fra bedriftene som har nominert meg, og jeg er overveldet over det de har sagt i begrunnelsen. Det er mange dyktige og dedikerte folk som jobber med fagopplæring i fylket vårt, sier Finn.

Ifølge Nordland fylkeskommune var det Quartz corp, Ballstad slip, Sverre Henriksen, Tenk Lofoten og Bunnpris Leknes som nominerte ham.

I begrunnelsen for at Pettersen fikk prisen står det blant annet:

«Han har alltid vært en «talsmann» for yrkesfagene, og har sett viktigheten med å samarbeide tett med lokale ungdomsskoler og videregående skoler.

Han har sett koblingen mellom arbeidslivet og de videregående skolene, for på en best mulig måte sikre arbeidslivets behov for fagarbeidere.

Han har alltid hatt «stor kjærlighet» for de som har utfordringer med å få seg en læreplass, og vært en forkjemper for lærekandidatordningen».