Det går mot lysere tider i Lofoten. Ikke bare med sommerens og midnattssolas komme – men også med regjeringens siste opplett i de nasjonale smitteverntiltakene.

Melding fra rektor

Onsdag gikk følgende melding ut til foreldre og foresatte ved Leknes skole fra rektor Ole Gunnar Søstrand:

«På grunn av lav smitte i nærsamfunnet rundt oss er det bestemt at vi går til smitteverntiltak på grønt nivå fra torsdag 27.05.21.

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene.

Klassen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger», lyder den glade konklusjonen fra rektoren, som presiserer at man likevel vil opprettholde en del rutiner – spesielt innendørs.

«Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

Selv om vi gjør lettelser så er vi fortsatt i en pandemi, og derfor blir noen av skolens nåværende rutiner inne i skolebyggene å gjelde ut skoleåret», avslutter rektoren.

Smittepresset går ned

På Vestvågøy kommunes nettside står det å lese at man torsdag 27. mai går over i trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan.

«Den største endringen som følge av dette blir for skoler og barnehager som går fra gult til grønt nivå. Utover dette er det justeringer knyttet til antall på besøk og på arrangementer», skriver kommunen, og viser til detaljerte endringer for både organiserte fritidsaktiviteter, handelsnæringen og arbeidsplasser, med mer ...

«Innføring av trinn 2 viser at smittepresset går ned over store deler av landet. Per i dag tilsier situasjonen i Vestvågøy at vi kan forholde oss til de nasjonale føringene.

De fire store

Likevel minner utbrudd i både Narvik og nylig i Hammerfest, hvor viktig det er at vi holder fast på de fire store smittevernreglene:

  • Bli hjemme om du er syk
  • Hold minst 1 meter avstand til de du ikke bor med
  • God håndhygiene
  • Begrens antall nærkontakter

Vi oppfordrer alle til å ha lav terskel for å ta en test dersom man har symptomer eller mistenker man har blitt smittet av korona», skriver kommunen, som i anledning lysere tider har «sommerifisert» plakaten av de fire store smittevernreglene – se hovedbildet i saken.