Får offentlige tilskudd per medlem: Elleve prosent av innbyggerne tilhører Guds menighet

Av Flakstads 1261 innbyggere er en relativ høy andel medlemmer i Guds menighet.