Hvis det fantes en gren innen riding som het fri dressur uten bakkekontakt, kunne Solrun Pedersen med sitt innlegg 19.05.22 vedrørende Lofoten Hest og Helsesenter (LHH), deltatt med bravur. Som beskrivelse av senterets drift faller det imidlertid til jorden. Derfor trengs det noen oppklaringer.

Stiftelsen Lofoten Hest og Helsesenter jobbet i lang tid for å bygge opp senteret etter at den gamle kommunale rideskolen skulle legges ned. I desember 2001 ble arbeidet kronet med hell, da et samlet storting vedtok å bevilge midler til et senter for bruk av hest innen psykisk helsevern i Lofoten. Det ble et spleiselag mellom stat, fylke og vertskommune for å bygge senteret opp. I 2005 sto det ferdig. Solrun Pedersens kilde (Reidun Sirnes, oppgitt i artikkelen 19.05) hadde da allerede trukket seg ut av samarbeidet med stiftelsen LHH.

I perioden 2005 til 2020 hvilte driften på flere bein. Overbygningen var at dette skulle være et inkluderende senter. Det skulle være åpent og tilgjengelig for barn, ungdom og voksne med psykiske helseplager. Det skulle være åpent for alle med interesse for hest, også de med sportslig interesse for riding. Et av målene var at alle som ønsket, uavhengig av egen økonomi, skulle ha mulighet til å delta. Senteret hadde, og her har Pedersen rett, et gunstig økonomisk utgangspunkt. Det ønsket LHH skulle komme brukerne til gode.

Hva har LHH så drevet med?

  • Psykoterapi med hest for barn, ungdom og voksne, i grupper og individuelt. Mennesker med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre tilstander innenfor psykisk helse har fått helsehjelp via denne formen for psykoterapi. Faglig sett har dette vært banebrytende i Norge, og LHH sine erfaringer brukes nå som referanse for et større forskningsprosjekt i regi av Innlandet sykehus.
  • Kurs og seminarer for å lære opp andre fagarbeidere innen psykisk helsevern i metoden. Både leger, psykologer, pedagoger og sosionomer fra hele landet har hatt opplæring ved senteret i Lofoten.
  • Samfunnstjeneste i samarbeid med kriminalomsorg i frihet
  • Samarbeid med skolene om aktiviteter for elever som trenger alternativ skole
  • Rideskole på hverdager. Rideskolen har lagt vekt på inkludering av flest mulig, også elever med særskilte behov. Vi har prioritert få elever på hvert kurs i perioder, av faglige grunner. LHH bygget opp et korps av hjelpere i alder 8-18 år. Disse har tatt ansvar for tilrettelegging i forbindelse med ridetimene. Det har vært jobbet med å bygge en positiv kultur blant hjelperne, med nulltoleranse for mobbing.
  • Rideleir i sommerferier, vinterferie og høstferie
  • Riding for mennesker med psykisk eller fysisk utviklingshemming
  • Samarbeid med rideklubbene (Lofoten hestesportklubb og Havhesten) om lokale stevner og gjennomføring av ulike kurs. Her har det vært instruktører fra både Norge og naboland.

Mange ildsjeler har vært i sving for å få dette til.

Økonomisk bygget senteret på inntekt fra rideskole og rideleir, leieinntekter og lønnstilskudd fra Nordlandssykehuset, driftsstøtte fra Vestvågøy kommune i tillegg til inntekt fra andre kurs og leietagere. Økonomisk hadde senteret som mål å drive i balanse. En berettiget kritikk mot stiftelsen LHH sin drift kan være at den var for lite kommersialisert, at vi priset tjenestene for lavt. Det var imidlertid en prioritering vi gjorde for å inkludere flest mulig.

Når sykehuset i 2020 trakk seg ut grunnet dårlig økonomi, mistet driften et viktig bein økonomisk, og en viktig premiss driftsmessig. Vi så at vi over tid ville ha vanskelig for å drive i balanse. Kommunen ønsket å selge senteret og på den måten sikre fortsatt drift. Annika Pedersen som nå eier og driver senteret, driver videre i samme ånd, men selvsagt med andre økonomiske forutsetninger. Det er rideskole, rideleir, det holdes kurs og planlegges stevner. Akkurat nå drives det også terapi med hest i samarbeid med sykehuset dette halvåret, da stiftelsen LHH har brukt sine siste midler til å leie senteret en halv dag i uka. Stiftelsen LHH er nå historie, men stiftelsens ideer er levende, både i Lofoten og i andre deler av landet heldigvis.

Sveinung Skårset
(Overlege, barne og ungdomspsykiater Nordlandssykehuset Lofoten/tidligere styreleder i Stiftelsen LHH)

Les også

– Kommunen forteller ikke sannheten om Lofoten hest- og helsesenter