Små hyggelige tilbakeblikk

10. mars 2019, kl. 08:00

Her noe av det vi skrev om i Lofot-Tidende for tyve år siden.