Førsteklassinger for femten år siden

02. mars 2019, kl. 08:00

Her ser vi de som begynte ved Skottnes skole i 2004.