Flere typer luftveisinfeksjoner, blant andre influensa og RS-virus, samt sannsynligvis covid-19, opptrer hyppigere på vinteren. Bakgrunnen for dette er at slike virus trives bedre når det blir kaldt, det blir tørrere i luften og slimhinnene i luftveiene våre blir tørrere og mer mottakelig for infeksjon. Dessuten trekker vi oss mer innendørs og er tettere sammen. Dette gir gode vilkår for smitte. Allerede nå ser vi tendens til at sesongen for både influensa og RS-virus er i gang. Dette er litt tidligere enn forventet. Covid-19 smitte har vært ganske utbredt i samfunnet i hele høst og forventes å bli med inn i vintersesongen, skriver kommunen i nyhetsbrevet.

- Både vaksiner og gjennomgått infeksjon bidrar til at immuniteten i befolkningen er bedre rustet mot vinterinfeksjonene. Likevel anslår Folkehelseinstituttet at denne vintersesongen vil bli krevende for helsetjenesten, med økt belastning både i sykehus og kommune.

Som innbyggere kan vi bidra til å begrense smitte og holde oss friske, ved å følge disse rådene fra Folkehelseinstituttet:

  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du trenger vanligvis ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god.
  • For å minske risikoen for å smitte andre bør du generelt ha god hånd- og hostehygiene.
  • Ta kontakt med fastlegen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.
  • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit og det er ingen krav om å teste seg. Bli hjemme til formen er god, med eller uten nevnte restsymptomer.
  • Unngå spesielt kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås.
  • For personer i risikogrupper kan det gjelde egne råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/

Alle som er anbefalt koronavaksine og influensavaksine oppfordres til å ta vaksinene. Fra og med uke 50 så kan Apotek 1 i Origo kontaktes for koronavaksine. Influensavaksine tilbys ved fastlegekontorene.