Et­ter et halvt år med egen kafé er Ma­rit fort­satt over­be­vist om at det­te er drøm­me­job­ben: – Det har vært da­ger hvor jeg har job­bet fra åtte om mor­ge­nen til tolv på kvel­den