Ernst Horn flyttet inn på Leknes bo- og servicesenter midt under det nasjonale smittevernsregimet: - Det var en nedtur å ikke komme seg ut

Både beboere og ansatte ser fram til at samfunnet åpner mer opp.