Er du et skolelys med slekt fra Reine? Nå kan du sjekke hvor du tar det fra

Nå kan du finne ut av hvordan det sto til med fraværet, oppførselen og skolekarakterene til forfedrene dine. I hvert fall hvis de gikk grunnskolen på Reine for 130 år siden.