I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. For å markere dette er 2022 utpekt til Skeivt kulturår. Vestvågøy kommune har i den forbindelse valgt å markere mangfoldet ved å arrangere Lofoten PRIDE. Ei hel uke ble fylt med ulike arrangementer i regi av kommunen. Fra mandag til fredag i uke 27 ble regnbueflagget heist fra alle skoler og rådhuset i kommunen. Ei slik markering gjør mange vestvågøyværinger ekstra stolt av å være innbygger i denne kommunen.

Men fra det private næringslivet var det bemerkelsesverdig stille under arrangementet.

Det var mer trist enn vanlig å kjøre gjennom Leknes gater under Lofoten PRIDE 2022. Bortsett fra regnbueflaggene som vaiet fra flaggstengene på skoler og rådhus fram til fredag, var det lite som tydet på at vi hadde en PRIDE-markering i kommunen. Det viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med tanke på det å være åpen for mangfoldet.

Hvor var Vest-Lofoten næringsforening da Lofoten PRIDE 2022 ble arrangert? Og hvor var de kritiske spørsmålene journalistene i lokalpressa burde ha stilt til det lokale næringslivet?

Når Vestvågøy kommune inntas av godt voksne damer (Les: Jenter) som skal på tur i fjellheimen i juni, briljerer det lokale næringslivet med rosa flagg fra alle lyktestolper og med stort fokus på arrangementet i butikkene på Leknes. For ikke å snakke om når kommunen inntas av bobiler med festglade cowboyer under høstvekka. På kommunens hjemmeside omtales høstvekka som «Samskaping mellom frivillighet, næringsliv og kommunen».

Den 24. juni i 2017 ble PRIDE arrangert på Leknes for første gang. I den forbindelse ble næringsforeningen spurt om de ville delta på arrangementet. De avslo invitasjonen. Men ingen spurte dem hvorfor de glimret med sitt fravær. Siden har de vært fraværende og ingen har stilt spørsmålet om «den rosa elefanten i rommet».

Journalister har, i kraften av å være journalister, en forpliktelse til å «informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.» (jf. pkt. 1.4. i «Vær varsom-plakaten»). Hvor var journalistene som skulle ha etterspurt «Samskaping mellom frivillighet, næringsliv og kommune» når frivillighet og kommunen arrangerer Lofoten PRIDE 2022?

Det er en kjensgjerning at vi ikke har en fri og uavhengig presse i Norge så lenge avisene er avhengige av annonseinntektene fra det private næringslivet. Det gjenspeiles også tydelig i sakene norsk journalistikk setter fokus på med stort kritisk søkelys på de offentlige tjenestene i motsetning til aktivitetene i det private næringslivet.

Jeg tar derfor ansvaret og stiller ett av flere spørsmål våre lokale journalister burde ha stilt til Vest-Lofoten næringsforening: «Vil vi ved neste Lofoten PRIDE-arrangement se at også Vest-Lofoten næringsforening engasjerer seg i Lofoten PRIDE?».