Kommunestyret i Flakstad har nylig gjort et prinsippvedtak om at kommunen ikke lengre skal dekke skoleskyss utenfor kommunegrensen. Er det feil? Er det urettferdig? Er det et «dødskyss» til Napp? Lyger rådmann?

Kommunen har ifølge opplæringsloven plikt til å gi gratis skoleskyss innenfor kommunegrensen, men ikke utenfor kommunen. Flakstad har likevel siden 2017 gitt elever på Napp gratis skoleskyss helt fram til Opdøl Montessoriskole. Dette ekstra tilbudet ble gitt fordi noen foreldre ikke ønsket å sende barna med skolebussen gjennom den rasfarlige strekningen på E10 til Ramberg. Ramberg skole ble stengt og revet i januar 2020. De tre siste årene har derfor 70-80 elever tatt skolebuss fra Ramberg, Fredvang og Sund til Napp. Napp skole er brukt som midlertidig skole mens ny skole er bygget på Ramberg.

I høst var 22 elever bosatt på Napp, hvorav 12 elever går på Napp skole. De øvrige 10 elevene, som berører 4 familier, går fortsatt på Opdøl Montessori, og har gjort det også de tre årene skolen har vært på Napp.

Rådmann har ansvar for å få det kommunale budsjettet til å gå i balanse. Rådmann har derfor foreslått å fjerne dekning til skyss utenfor kommunen. Skyss til Opdøl koster kommunen 230.000,- pr år. I tillegg mister kommunen ca 1,1 mill i overføringer fra staten når elevene går på privat skole. Det kan ses på som totalt 1,3 mill i reint tap iom at elevene kan gå rett inn i klassene på nye Flakstad barne- og ungdomsskole uten å ansette flere lærere.

Rådmann foreslo samme tiltak på høsten i fjor, og kommunestyret vedtok å utsette innføring av tiltaket til i år, slik at foreldrene skulle få tid til å tilpasse seg. Rådmann la fram nytt forslag tidlig i høst, slik at det ble varslet i god tid før innføring 1. jan 2023. Ingen andre kommuner i Lofoten dekker skyss utenfor kommunegrensen, så vidt jeg kjenner til.

Tiltaket har altså vært varslet i flere omganger. Det er vedtatt et prinsippvedtak som gjelder alle i kommunen. Hver enkelt elev kan nå søke om skyssgodtgjørelse dersom en mener å ha behov for spesiell tilrettelegging. Det vil da bli fattet et enkeltvedtak for hver elev, og det kan påklages til Statsforvalteren dersom en ikke er enig i beslutningen. Det er fortsatt slik at alle kan velge å bruke privat skole, eller annen skole, men da må en dekke skyss selv.

Om det er rett eller galt å fjerne dette ekstra tilbudet om gratis skyss utenfor kommunegrensen er det ikke noe fasitsvar på. Det blir ei vurdering, ei politisk beslutning. Kommunestyret har vurdert at det er et stort økonomisk tap som heller kan brukes på andre tiltak. Sykehjem, hjemmetjenste, skole mm. Behovene står i kø.

Det som ikke er greit, er at i sosiale media blir rådmann beskylt for å lyge ang skolepenger ved Montessori. Rådmann hadde i forkant av kommunestyretmøtet 31.okt kontaktet Utdanningsdirektoratet og fått beskjed om at Montessori tok 18.000,- pr år i skolepenger. Hun fikk også innsyn i inntaksregelementet for Opdøl Montessoriskole. Her omtales også skolepenger. Når rådmann i kommunestyret kommenterte at Montessori tok skolepenger var det ut fra den informasjon hun hadde fått, altså ikke løgn.

I media er det uttalt at vedtaket er et «dødskyss» til Napp. Om uttalelsen står seg får andre vurdere, eller tiden vise. I dag går halvparten av elevene på en den offentlige skolen på Napp. Den andre halvdelen går på privatskolen på Opdøl, og følger de sosiale arrangementene på Opdøl, som juleavslutning, 17. mai mm.

I Flakstad er vi heldige å ha et aktivt og engasjert ungdomsråd, som har gjort seg bemerket både lokalt, regionalt og nasjonalt. Elevrådet var tydelige i kommunestyrebehandlingen på at de ønsket elevene fra Montessori velkommen til den nye Flakstad barne- og ungdomsskole. De så en sosial gevinst i at alle ungene i bygda går på samme skole og tar bussen i lag, og de mente det var mye penger som heller kan brukes i Flakstad.