Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av coronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

Om fraværsgrensen

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har inntil 15 prosent fravær i faget, likevel skal kunne få karakter.

Fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå eller religiøse høytider kan unntas fraværsgrensen dersom fraværet dokumenteres. Fra 1. august 2019 gjelder dette også deler av trafikkopplæringen for førerkort klasse B