Svært mange står på venteliste for å få fastlege i Vestvågøy- og står uten lovpålagt helsehjelp.

Ventelistene begrenser vekst og tilflytting.

Gjennom blant annet familiemedlemmer som skal eller vurderer å flytte tilbake til Vestvågøy er jeg blitt oppmerksom på og meget overrasket over at Vestvågøy kommune har så lang venteliste for å få fastlege.

Spesielt for kronikere og eldre som har behov for jevnlig oppfølging av fastlege fremstår det per i dag lite attraktivt å flytte til Vestvågøy. Ventetiden for å komme på en fastlegeliste er meget lang.

Vestvågøy, vertskommunen for sykehuset i Lofoten, har et særskilt ansvar. Kommunen har brukt mye ressurser på overliggende myndigheters forståelse av viktigheten rundt lokal akutt- og helseberedskap, blant annet for å trygge fremtidig bosetting i Vestvågøy og Lofoten.

Den viktigste lokale helseberedskapen er fastlegen. At alle i Vestvågøy og Lofoten har tilgang til fastlege bør være en selvfølgelighet. Kommunens troverdighet står på spill?

Lokalpolitikerne i Vestvågøy bør vise vei og ansvar. Helse- og akuttberedskapen i Vestvågøy er mer enn lokalsykehuset. Først og fremst en prioritert, velfungerende og sammenhengende fastlege– og legevaktstjeneste. Dette har lokalpolitikerne våre ansvar for.

Det er underlig lite lokalpolitisk debatt om denne viktige lokale helsetjenesten, som beviselig ikke oppfyller lovkravene og innbyggernes rett til fastlege, Det rammer oftest de svakeste.

Er kommunestyret i Vestvågøy komfortabel med å bryte lovkravene og ikke lyse ut flere fastlegehjemler i Vestvågøy?