Emma: – Vi har alle måttet ofret mye for å hjelpe hverandre å hindre at smitten skulle bli altfor stor

Av