Emil (15), Lars (15) og Er­lend (16) spil­te fot­ball­kamp mot po­li­ti­et: – Egent­lig skul­le det vært slåss­kamp her mel­lom ung­dommer fra Lek­nes og ung­dommer fra Borge

Emil Hart­vik­sen, Lars Alek­san­der Olsen Klæbo og Er­lend Lorentzen er dag­lig i ball­bin­gen ved Lek­nes sko­le. Lørdag dukket politiet opp, fordi de hadde hørt ryk­ter om at det skul­le være slåss­kamp der i hel­gen.