Elisabeth og Nav har rigget seg for krisen: Stor økning i antall permitterte

På to uker har over 500 personer i Midt- og Vest-Lofoten søkt om dagpenger fordi de er blitt permitterte. Og mange trenger økonomisk sosialhjelp.