Eli­sa­beth (40) skulle egentlig ikke bli bonde. Nå le­ve­rer hun 200 tonn po­tet i året og åpner utsalg på gården: – Man­ge loka­le er inter­es­sert i å kjøpe direkte fra oss

Eli­sa­beth Ho­land har trav­le dager. Po­te­ten må opp fra bak­ken før tirs­dag.