Ifølge Vestvågøy kommune sitt nyhetsbrev vil det bli sendt ut brev til hjemmelshaverne i neste uke, der det nye skattegrunnlaget vil framkomme.

– Eiendomsskattelister er dessuten offentlige, så de vil bli publisert på kommunens hjemmeside i neste uke. Der vil man kunne se skattegrunnlaget for hvert enkelt gårds- og bruksnummer, heter det fra kommunen.

Det er tidligere sendt brev til eiendomsbesittere i forbindelse med retakseringen, men du vil også kunne finne all informasjon om eiendomsskatten på kommunens temaside om eiendomsskatt.

– Av erfaring vet Vestvågøy kommune at en del innbyggere vil ha spørsmål om de nye takstene, og det vil derfor være mulig å ringe 760 56 000 og bli satt over til en godt faglig oppdatert medarbeider i en tid framover. For Vestvågøy kommune er det viktig at alle som lurer på noe skal få gode svar, og eventuell veiledning hvis man ønsker å klage, melder kommunen på sine nettsider.

Kommunen vil også fortløpende oppdatere sine sider om eiendomsskatt. Her vil du kunne finne svar på spørsmål som går igjen og som det er mulig å gi gode svar på uten at det er knyttet til enkelteiendommer.

Takstnemnda for eiendomsskatt

Takstnemnda for eiendomsskatt i Vestvågøy kommune for 2019-2023 består av:

  • Leder Dag Walle, vara Arne Reiersen
  • Nestleder Einar Solvang, vara Tone May Nordstrand
  • Medlem Kristin Lindberg, vara Ann Stoltenberg


Overtakstnemnda for eiendomsskatt i Vestvågøy kommune for 2019-2023 består av:

  • Leder Per Johan Høyen, vara Svein Hansen
  • Nestleder Reidar Samuelsen, vara Oddny Olsen
  • Medlem Kent Åge Johansen, vara Connie Jobsen
  • Medlem Tonje Brekken, vara Kenneth Grav
  • Medlem Nina Kvistad, vara Anne Sand
  • Medlem Kjersti Krüger, vara Einar Berg-Hansen.