Fredag kveld gjennomført politiet en promillekontroll på E10 på Reine.

15 førere ble kontrollert, og det utløste ingen reaksjoner.