Norsk Ornitologisk Forening: – Overraskende at Avinor ønsker å fylle igjen i globalt viktig fugleområde

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) mener det må tas hensyn til viktig våtmark i planene om storflyplass på Leknes og ny vei mellom Leknes og Svolvær.