Dropper sommertakster: – Reiselivet og næringslivet trenger hjelp

Fylkesrådet dropper innføringen av den tidligere vedtatte sommertaksten på fylkesveifergene i Nordland.