Styret i Helse Nord uttrykte krise under fredagens ekstraordinære styremøte. Nordlandssykehuset har et underskudd på 117,8 millioner hittil i år, viser august-regnskapet for Helse Nord. UNN og Finnmarkssykehusets tall er henholdsvis minus 270,9 millioner og 149,4 millioner, mens Helgelandssykehuset har et underskudd på 97 millioner kroner.

Helseforetakene i Helse Nord ligger an til å gå med en halv milliard i underskudd i år, skriver Avisa Nordland.

NRK Nordland melder at Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset må innføre samme strenge tiltak som de andre i regionen har vedtatt:

Dette er tiltakene:

  • Umiddelbar stans i innleie fra bemanningsbyråer.
  • Det gjøres unntak for et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse.
  • Alle ikke-kritiske innkjøp stanses umiddelbart.
  • Kritisk vurdering før bruk av variabel lønn.
  • Det innføres ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner.
  • Alle reiseaktivitet begrenses til et minimum.
  • Alle interne ombygginger stanses.
  • Sosiale sammenkomster avlyses ut året. Unntak må avklares med direktøren.