I kveld i april i år kjørte en ung mann 101 km/t over Skottnesmyra i Vestvågøy kommune i forbindelse med en forbikjøring. På strekningen med en fartsgrense på 60 km/t sto politiet og målte farten.

Mannen ble tiltalt i Salten og Lofoten tingrett for å ha overskredet fartsgrensa. Han ga i retten en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten forslo at straffen ble satt til fengsel i 15 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 14.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Da ba også om at siktede idømmes tap av førerretten for en periode på seks måneder. Retten var enig.

For å få tilbake førerkortet må mannen avlegge full ny førerprøve.

Mannen vedtok dommen.

Betinget eller ubetinget

Fengselsstraff kan være betinget eller ubetinget. Dersom straffen er ubetinget, skal dommen sones i fengsel. Ved betinget straff så kan personen slippe fengsel, mot at han/hun ikke begår nye straffbare handlinger i en prøvetid. En betinget dom vil altså si at man ikke behøver å sone, mot at man ikke begår lovbrudd i fremtiden.