Får fengsel i 24 dager for skremmende opptreden og vold mot tidligere samboer