Disse kommunale veiene får asfalt i år

To kommunale veier blir nyasfaltert og åtte veistrekninger blir reasfaltert i år.