Fredag kveld kom kommuneoverlegene i Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy med råd til befolkningen i forbindelse med økt smitteforekomst i lokalsamfunnet. Rådene er felles for de syv kommunene.

Det har vært en betydelig økning i smitteforekomst i kommunene siste to uker. I hovedsak gjelder dette blant barn og unge samt voksne i deres omgangskrets.

«Men det er også flere sporadiske tilfeller, det vil si uten klar smittekilde eller tilknytning til miljøer med barn og unge. Det rapporteres i all hovedsak om milde og moderate symptomer. Vi ser imidlertid at smitteutviklingen øker risikoen for smitte blant sårbare grupper, deriblant eldre og folk med betydelig nedsatt immunforsvar», påpeker kommuneoverlegene.

På bakgrunn av dette utvides smittevernrådene til befolkningen.

De generelle rådene vil fortsatt være helt grunnleggende fremover:

  • holde deg hjemme ved symptomer, og ta en test.
  • god hånd- og hostehygiene.

I tillegg anbefales alle:

  • å holde avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
  • å vurdere bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.

«Det er viktig å understreke at dette gjelder offentlige rom. Skoler og barnehager skal fortsette på grønt nivå. Det er heller ikke grunnlag for å gjøre tiltak overfor arrangementer eller sosiale lag. Disse tiltakene er for å begrense den smitten som spres uten å kunne knyttes til nærkontakter eller miljø, men medvirker til raskere smittespredning. Rådene gjelder både for å begrense koronasmitte, men også øvrige luftveisvirus. Med disse anbefalingene opprettholdes den normale hverdagen, men med noen flere forholdsregler», skriver kommuneoverlegene i en pressemelding.